AKTUELLT   om den forskning som tystats

Tystad forskning?

Magnetfälten och elektrisk strålning i lok har visat på hälsorisker, men då det handlar om "pengar" har forskningen stoppats och resultaten tystats.

Hur många lokförar som har allvarliga hälsoproblem, går inte att få några uppgifter på, men lokförare vi talat med är förskräckta över hur många av deras kolegor som har drabbats av märkliga sjukdomar, många har avlidit i alldelse för unga år jämfört med övriga befolkningen.

 
Är spårvagnar en större risk ?

Strålningen i Norrköpings spårvagnar ligger i vissa fall nästan tio gånger över de värden som SJs personal utsatts för. En strålning som det finns starka indikationer på att den ger både kromosomskador och förhöjd cancerrisk!

Gör något åt strålningen i spårvagnarna

"De utsätts för strålning i sitt arbete"
"-Vi måste ta det här på allvar, säger miljöpartiets Barbro Feltzing." Hon är förutom riksdagsledamot också strålskyddsinspektör, och bidrog till kunskapen om radonets skadeverkningar. Hon slog också larm om att strålningen från mobiltelefonerna kan ge problem.
"-Då blev jag utskrattad. Nu är folk mer intresserade."
"-När det gäller radonets skadeverkningar tog det 10 år innan vi fick säga något, avslutar hon."

 
På vems uppdrag? JO anmälan om forskning.

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Fler artiklar om strålning / el

Elkänslighet, oro och psykologiskt betingat?

Inga strålande insikter hos regering och miljödepartement

Biologiska effekter av radio- och mikrovågor.

Rådet för arbetslivsforskning svarar på kritik om den "kundanpassning" som inte gagnar medborgarna utan i alla stycken först företräder mobil branschen.

Kommentarer till överklagade bygglov för mobiltelefonmaster

Kunskapsläget beträffande känslighet för mobiltelefonsändare

OLIKA SLAGS MOBILTELEFONFORSKNING

Övergrepp inom sjukvården - elöverkänslig patient illa behandlad

Forskare varnar för Mobiltelefoner

Mobiltelefoner och hälsorisker

Mobiltelefonstationer - hälsorisker

Förbud mot mobiltelefon. I Tyskland

Härliga tider! Strålande tider!

"MASTEN MÅSTE TAS BORT"

Bestrålning


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/