AKTUELLT 2004-11-09

"Vetenskap och Allmänhet"

DN debatt publicerar idag ett inlägg från föreningen Vetenskap och allmänhet (namnet ger associationer till en förening med liktklingande namn ) - en förening som enligt stadgar skall verka för en dialog mellan forskare och allmänhet - en bro emellan lekmän och vetenskapskunskapen, ett nog så tacknämligt mål, till gagn för både lekmän och forskare.

Artikeln är inte undertecknad, så vem eller vilka som författat dessa klokskaper, får vi inte veta.

Enligt nedanstående citat ur artikeln, så verkar det såsom föreningen Vetenskap och Allmänhet - också tagit till sin uppgift att bekämpa vidskepelsen i vårt samhälle, ett mål inte helt olikt en annan förenings - Vetenskap och Folkbildning.

"Orealistiska förhoppningar om omedelbara lösningar på alla sorters problem bäddar för besvikelser och missförstånd. Folk är trötta på larmrapporter - 80 procent vill inte att nya forskningsresultat ska spridas till allmänheten förrän de bekräftats med andra undersökningar av andra forskare!

Det höga förtroendet riskerar att raseras. I värsta fall tar människor sin tillflykt till vidskepelse och allsköns ogrundade påståenden. Det är till exempel alarmerande att hela tre av tio unga anser att astrologi är vetenskap."

Som exempel på dialog mellan allmänhet och vetenskapskunniga - (dvs. egentligen är det ju fråga om utbildning för allmänheten, dvs. de vetenskapskunniga skall upplysa allmänheten om vad som är vetenskapligt befogat och rätt - så var det med den dialogen )(min utsaga)

nämns då -

"Vetenskap & allmänhet vill främja denna utveckling för att säkra Sveriges framtid, tillväxt och välfärd. Vi vill öka dialogen och öppenheten mellan allmänhet och vetenskap. Det ska ske genom samtal i nya former, gärna på oväntade ställen, om konkreta frågor som engagerar människor. Kan till exempel forskarna ge enkla och trovärdiga svar på om det är farligt att tala i mobiltelefon, äta genmodifierade tomater eller ställa sängen i ett så kallat currykryss?"

- inte helt oväntat;är det farligt med mobiler? - är det farligt med genmodifierade tomater ? - och som en slutkläm - lite allmän vidskepelse...currykors...

Vad föreningen kommer att svara på dessa och liknande frågor i denna DIALOG med allmänheten - vet vi ju...

Likt föreningen Vetenskap och Folkbildning så är strategin här att i människors medvetande göra de för etablissemanget allra "farligaste" frågorna till något suspekt och flytande emellan tro och vidskepelse.

Dit hör då som vi vet bl.a. mobiler och basstationer, genmodifierad mat samt amalgamet.

Medlemmar i föreningen är ett otal av landets etablerade organisationer, som listas på föreningens hemsida.

http://www.v-a.se/members.asp?menuItem=1

Där finns tex. Vetenskapsrådet, som nyligen deklarerat att Sverige inte behöver någon spjutspetsforskning om strålning från mobiler och basstationer - nejnej, vi har så många fina register - så vårt land skall bli världsledande på s.k. epidemiologisk forskning - dvs. registerletande. Den som är bäst på att leta i register kan därmed bli svedalas ledande forskare.

Där finns också läkemedelsföretaget Astra - som säljer antidepressiva till amalgamskadade svenskar, genom sina lakejer.

Svenska livsmedelsföretagen är också medlem - kanske bevakar man sina intressen i den mycket ekonomiskt lockande, blivande guldkalven - genmodifieringsbranschen ?

Med tanke på att föreningen Vetenskap och Allmänhets logotyp är en modifierad figur från humanisternas lille "glade gubbe" - så synes det mycket underligt att även Svenska kyrkan är medlem...

Humanisterna är raka motsatsen till svenska kyrkan.. Vilka intressen bevakar kyrkan här ? - är man alldeles okunnig om att humanisterna anser kyrkan höra till avdelningen tro och vidskepelse ??

Under länken vad är VA - finnes följande stadga:

Vad är VA?

Vetenskap & Allmänhet, eller VA! helt enkelt, är en förening som vill:

  • skapa en öppen dialog mellan allmänhet och forskare
  • underlätta för folk och forskare att utveckla förtroende för varandra och varandras åsikter
  • möta människors intresse för kunskap och forskning
  • diskutera och skapa förståelse för forskningens betydelse för dagens och framtidens livsvillkor och samhälle
http://www.v-a.se/about.asp?menuItem=1

Allt detta låter ju väldigt fint och tacknämligt för vetenskapsokunnig allmänhet - speciellt då detta passus om ömsesidigt förtroende - ett förtroende som stora grupper av kvicksilverskadad allmänhet i vårt land anser vara förbrukat - delvis då p.g.a. den behandling von oben de fått utstå från vetenskapligt etablissemang.

Månne då denna DIALOG som aviseras skall råda bot på detta ?

Med tanke på att föreningen Vetenskap och Allmänhets länksida, som första läsalternativ listar tidskriften FOLKVETT -en publikation som utges av föreningen Vetenskap och Folkbildning, så kan man missstänka att det kommer att bli lite si och så med den aviserade DIALOGEN.

http://www.v-a.se/links.asp?menuItem=4

Förningen Vetenskap och Folkbildning har alltid satt en ära i , att ta heder och ära av alla de som drabbats av vad vetenskap och Folkbildning kallat fenomen - något näraliggande tro och vidskepelse.

Folkbildarna anser att de amalgamskadade i Sverige tillhör en vilseförd grupp, ja, närapå en sekt, ja till och med en vidskeplig sekt - som måste talas tillrätta.

Därför vill man nu ha en DIALOG.

Därtill - för att uppnå sin agenda - använder de och missbrukar Vetenskapen lite som de vill. De är vårt lands Vetenskapstjuvar - likt formbar lera drejar de Vetenskapen till den form de anser passar - överflödiga bitar göms och sparkas diskret under bordet.

Vetenskapstjuvar tenderar också att vara ordtjuvar - ordet DIALOG kan tex. användas för att beskriva ett etablissemangs mästrande MONOLOG - detta etablissemang som i maskopi med kommersiella intressen nu mobiliserar på bred front för att undervisa allmänheten.

Existerar elöverkänslighet?

Den som inte ställer upp i ledet, skall osynliggöras - och förintas.

Närvarande vid föreningens årsmöte för 2003 var Hans Bergström - DN.

http://www.v-a.se/protokoll.asp?menuItem=1

 
Vanja K.


 

Vad anser du om SSIs och Socialstyrelsens agerande, skriv en kommentar här nedan, (kan komma att publiceras här på sidan).

  Namn:
  e-mail:

Din kommentar:


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/