AKTUELLT rapport om amalgamenheten i Uppsala   99-10-23

Amalgamenheten
 
Det totala sveket mot de amalgamskadade patienterna

 
läggs ner

 
Den politiska majoriteten i Uppsala meddelade i går att Amalgamenheten skall försvinna från sjukhuset och ersättas med ett kunskapscenter för diagnos och behandling av patienter med "diffusa" besvär!

I och med detta har Upsala Nya Tidning som opinionsbildare och sjukhusdirektör Göran Stiernstedt med flera läkare vunnit den mångåriga kampen för att stänga enheten.

Landstingsrådet Mats O Karlsson och hans politiska kollegor har inte haft kraft att stå emot det medicinska etablissemangets kampanjer, eller klarat att få tillstånd någon vetenskaplig medling i kontroversen. Som skulle behövts för att läkarna skulle få kunskaper om riskerna med amalgam och patienterna därmed en anständig vård.

 
Mobbning

Verksamheten och dessa personal har under lång tid utsatts för en enorm press med regelrätt mobbning, som inte skulle accepterats någon annan stans i samhället. Och man måste verkligen beundra Anders Lindvall och hans medhjälpare för att de trots denna situation har kunnat ge patienterna både gott bemötande och en god vård, som resulterat i ett förbättrat hälsotillstånd för dessa patienter, som den samlade expertisen tidigare ansett kroniskt sjuka och ej behandlingsbara.

 
"Diffusa" besvär

Den nya enhet man vill starta på sjukhuset har tidigare prövats i Örebro, där patientkön snabbt kapades. Detta beror snarast på att patienterna upplever ett dåligt bemötande och har fått en vård som liksom i Umeå och Huddinge mer handlar om psykiska förklaringsmodeller och kognitiv terapi.

 
Inga bestående hälsoförbättring i Örebro

Enligt en utvärdering som föreningen för El- och Bildskärmskade i Örebro län gjorde, fick ingen av patienterna några råd eller någon behandling som hjälpte.

Vilka åtgärder förselog man då i Örebro
 • Medicinering med Cipramil (ej pga depression).
 • Kognitiv terapi och avslappning hos psykolog. Hjälpte inte mot elöverkänsligheten.
 • Att slipa till en tandfyllning, att inte undvika el, inte amalgamsanera, inte elsanera bostaden, pröva mig fram på arbetet utan direkt precisering.
 • Skaffa bettskena mot huvudvärken.
 • Mörka glasögon + Fontex.
 • Inga i hemmet. Arbetsgivaren gjort vissa förändringar. Pensionerad idag.
 • Medicin som används inom psykiatrin. Fick se bildsekvens för att övertygas om att elöverkänsligheten var ett inlärt felaktigt beteende.
 • Avvakta tillfrisknande.
 • Cipramil och kognitiv beteendeterapi.
 • Att använda min elutrustning så lite som möjligt på jobbet.
 
Vad ansåg patienterna:
 • Kränkande frågeformulär i samband med CSM-projekt. CSM:s hållning otydlig. Förnekar att elöverkänslighet finns (Peter Berg -Tandvårdsskadeförbundsmöte). Är det trovärdigt att CSM själva utreder hur patienterna uppfattat deras bemötande?
 • Tycker att man ska lyssna på patienten och tro på vad han/hon berättar om sin arbetssituation. Hjälpa till att kolla upp teknisk apparatur mm. Mer inriktade på psyket än på arbetsmiljön.
 • Vilka patienter får gå länge på CSM och andra bara på utredning? Urvalskriterier vid samma symtombild?
 • Mina frågor har pratats bort och bagatelliserats.
 • Jag har trots allt blivit bättre men inte tack vare CSM utan genom tips och råd från Tandvårdsskadeförbundet och FEB, andra elöverkänsliga samt kunnig forskare.
 • Helt värdelöst!?!? CSM har ingen funktion att fylla. Motarbetar istället för att hjälpa.
 • Inte fått någon hjälp -bara fått fylla i blanketter med återkommande frågor. Stort fång ris till tandläkare Agne Nilsson som varit helt passiv och inte hjälpt mig med mina besvär i munnen.
 • Tackat nej till återbesök -meningslöst.
 • CSM i nuvarande funktion har inget berättigande. Behövs ny inriktning med nya krafter som är lyhörda för människor och miljö, som inte fastnat i ett tänkande och som inte blundar för verkligheten.
 • Det som var bra var att man inte nödvändigtvis förklarade elöverkänsligheten som psykiskt.
 • En så stor utredning av mig men inte ett enda svar.
 • CSM fokuserar ensidigt på psykiska orsaker. Empatiförmåga och människokännedom okända begrepp på denna mottagning.
 • Stor besvikelse över att man på CSM inte förstod vad elöverkänslighet var och att man inte kunde hjälpa mig. Jag bodde då i husvagn och senare i tält.
 • Har fått lära mig allt själv och bekostat ändringar hemma själv.
 • Alla frågeformulär till ingen nytta. Jag blev bara ledsen och besviken att det var så urdåligt.

Demonstration på måndag

Arga och förbittrade patienter kommer att möta upp till en demonstration, för att visa sitt missnöje med sjukhusledningens och politikernas agerande i frågan om Amalgamenheten i Uppsala.
  
Fakta om

Landstingsråd
Mats O Karlsson

Ordförande i sjukhusstyrelsen
Gunnar Hofring

Landstingsstyrelsen

Sjukhusstyrelsen

 
Sista ordet

Ännu är inte sista ordet sagt i den här frågan, det finns fler exempel då politiker har tvingats backa på grund av opinionstrycket, så ännu finns hopp, tveka därför inte - din medverkan kan vara viktig.

 


Läs mer:

Nöjda patienter vid Amalgamenheten Här finns Rapporten från amalgamenheten

Akademiska sjukhusets websida och fakultetsrapporten

"Amalgamenhetens vara eller icke vara" Tandvårdsskadeförbundet

Miljonförlust ger miljonvinst

    -----------   några av de insändare Upsala Nya Tidning nobbat   ----------

Vi behöver Amalgamenheten 44 årig tvåbarns mor.

Tandläkare behöver Amalgamenheten

Politikerna är ansvariga för Amalgamenheten

Brev till styrelsen för Akademiska sjukhuset

 

"Fri från amalgam - och frisk" Karin Engström var dömd till ett liv i rullstol före 25 års ålder, försäkringskassan ville erbjuda sjukpension, men efter en utredning på amalgamenheten och amalgamsnering blir hon nu bättre och bättre för var dag som går, skriver Arbetarbladet.

Socialstyrelsen kränker de drabbade ett brev från en av patienterna.

Vid andra liknande enheter finns däremot ett starkt missnöje hos patienterna mot omhändertagande och behandling.


Här är några av de insändare som släppts fram av pressen, så snart som möjligt kommer vi här också att presentera en del av de insändare man vägrat att släppa in!

Hur kan ni tänka tanken?

Fatta ett klokt beslut

Stöd amalgamenheten

Många behöver amalgam-enhetenÅter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/