AKTUELLT insändare om amalgamenheten i Uppsala

Amalgamenheten
Det totala sveket mot de amalgamskadade patienterna
läggs ner

Ett beslut i dag skulle vara direkt olagligt, eftersom det strider både mot hälso- och sjukvårdslagen och samverkansavtalet.


Subject: Amalgamenheten

Till
Uppsala landstingsstyreles
Akademiska sjukhusets styrelse
Sjukhusdirektör Göran Stiernstedt c/o sjukhuset
riksdagsledamöter
m fl

Ett pressmeddelande från Tandvårdsskadeförbundet Uppsala län bifogas

 
Ett beslut i dag enligt pressmeddelande från sjukhuset skulle vara direkt olagligt, eftersom det strider både mot hälso- och sjukvårdslagen och samverkansavtalet. Dessutom kan det inte vara riktigt att fatta ett beslut utan att övriga partier fått tid att ta ställning till förslaget. Även om förslaget har en majoritet, ska övriga partier få tillfälle att komma med synpunkter på förslaget innan beslut fattas.

Det sägs att åtminstone något politiskt parti av omsorg om patienterna vill ha ett snabbt beslut. Nu har patientorganisationen avvisat förslaget. Då finns det ingen grund för att rösta för förslaget i dag. Avslag eller återremiss är de enda rimliga alternativen.

Amalgamenheten bör finnas kvar i första hand tills de två pågående utvärderingarna är färdiga.

Fakultetsgruppen har erkänt att det handlar om en vetenskaplig kontrovers. Då bör båda sidorna i kontroversen få möjlighet att färdigställa sina utvärderingar. Sedan bör en vetenskaplig medling ske. En jämförelse av de båda utvärderingarna bör vara ett led i den vetenskapliga medlingen. En korrekt utförd vetenskaplig medling kan inte gärna komma till något annat resultat än att den delrapport från fakultetsgruppen som prestenterats, inte fyller elementära krav på vetenskaplighet.

Hälsningar
Lars Juhlin

Demonstration på måndag

Arga och förbittrade patienter kommer att möta upp till en demonstration, för att visa sitt missnöje med sjukhusledningens och politikernas agerande i frågan om Amalgamenheten i Uppsala.
  
Fakta om

Landstingsråd
Mats O Karlsson

Ordförande i sjukhusstyrelsen
Gunnar Hofring

Landstingsstyrelsen

Sjukhusstyrelsen

 
Sista ordet

Ännu är inte sista ordet sagt i den här frågan, det finns fler exempel då politiker har tvingats backa på grund av opinionstrycket, så ännu finns hopp, tveka därför inte - din medverkan kan vara viktig.

 


Läs mer:

Amalgamenheten läggs ner

Nöjda patienter vid Amalgamenheten Här finns Rapporten från amalgamenheten

Akademiska sjukhusets websida och fakultetsrapporten

"Amalgamenhetens vara eller icke vara" Tandvårdsskadeförbundet

Miljonförlust ger miljonvinst

    -----------   några av de insändare Upsala Nya Tidning nobbat   ----------

Vi behöver Amalgamenheten 44 årig tvåbarns mor.

Tandläkare behöver Amalgamenheten

Brev till styrelsen för Akademiska sjukhuset

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
"Fri från amalgam - och frisk" Karin Engström var dömd till ett liv i rullstol före 25 års ålder, försäkringskassan ville erbjuda sjukpension, men efter en utredning på amalgamenheten och amalgamsnering blir hon nu bättre och bättre för var dag som går, skriver Arbetarbladet.

Socialstyrelsen kränker de drabbade ett brev från en av patienterna.

Vid andra liknande enheter finns däremot ett starkt missnöje hos patienterna mot omhändertagande och behandling.


Här är några av de insändare som släppts fram av pressen, så snart som möjligt kommer vi här också att presentera en del av de insändare man vägrat att släppa in!

Hur kan ni tänka tanken?

Fatta ett klokt beslut

Stöd amalgamenheten

Många behöver amalgam-enhetenÅter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/