ÖPPET BREV

Njurunda den 28:e maj -98

Till Socialdepartementet
Socialminister Margot Wallström

 
Bästa Margot.
Nu har det kommit intressant information från England som jag vill bifoga till mitt brev S98/3301/Hs dat. 14/5 98. I England har "Department of Health" nu gått ut med en rekommendation till tandläkarna att undvika insättning eller borttagning av amalgam fyllningar eller andra permanenta tandlagningsmaterial under graviditet. Ett mycket klokt beslut som minskar risken för fostret att utsättas för det kvicksilver som alltid frigöres i samband med amalgamarbete.

I rapporten från "Department of Health" kan man läsa. "Kommittén har fastslagit att det inte finns några bevis för att insättning eller borttagning av amalgam skulle vara skadligt under graviditet. Emellertid har kommittén noterat att toxikologiska och pidemiologiska data är otillräckliga för att kunna uppskatta sannolikheten för skador under sådana förhållanden och ansluter sig till åsikten att det kan vara skäl att undvika, där det är kliniskt tillrådligt, insättning eller borttagning av amalgam under graviditet." Se bilaga.

Jämför gärna med professor Maths Berlins rapport sid. 12. "Riskens storlek kan med nuvarande kunskapsläge inte uppskattas men kan inte avfärdas" och även sid13. "Osäkerheten i uppskattningen av risken för hämning av hjärnans utveckling är oacceptabel.....!!!" Se tidigare brev S98/3301/Hs

Alltså ett storskaligt medicinskt experiment med
levande foster och spädbarn!!!
Detta skrev jag redan 12/8 97, se brev S97/6018/s

 

Det är ett stort ansvar man tar på sig om
man nu förhindrar ett totalförbud av amalgam!

Liksom tidigare brev till Socialministern kommer även detta brev att läggas ut på internet på hemsidan www.kvicksilver.org där antalet besökare nu stadigt ökar.Vänlig hälsning
Anden är redan släppt ur flaskan
Sjökapten Kent Nordström, Njurunda,

 
För kännedorn:
Statsminister: Göran Persson
Andre vice talman: Görel Thurdin
Riksdagsledamot: Siw Persson
Tandvårdsskadeförbundets Ordförande: Margaretha Molius
Ledamöter i Socialutskottet och i Socialförsäkringsutskottet

Bilaga: "Dental Amalgam published by the Departement of Healt"

 

 


Svaret från Socialdepartementet

"Enligt förslagen i propositionen skall hälso- och sjukvårdens avgiftsregler gälla för personer som i samband med långvariga sjukdoms symtom erhåller utbyte av sina tandfyllningar, oavsett om det visats föreligga ett samband mellan sjukdomssymtomen och fyllningarna eller inte."

Amalgam astma och allergier.
Att moderns amalgamfyllningar kan innebära allvarliga
hälsoproblem för hennes barn visar denna berättelse om!

Alzheimers och kvicksilver
Vilka uppgifter finns om förhöjda kvicksilvernivåer i blodplasma
och ryggmärgsvätska hos Alzheimer´s patienter som socialstyrelsen
(medvetet eller omedvetet?) underlåter att omtala. (doc. Mats Hansson)

Välkommen och tyck till i gästboken